ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 72
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,207,995
  Reserch
BIM 100 งานวิจัยล่าสุด
[9 มิถุนายน 2554 00:49 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8825 คน

วิวัฒนาการล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ แพ้ภูมิตัวเอง โรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง

BIMXPERT บิมเอ็กซ์เปิร์ท เป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์สารสกัดจากมังคุด (BIM 100)

bim100 tream

ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย ร่วมกับ บริษัท เอเชี่ยนไฟย์โตซูติคอล จำกัด มหาชน (Apco) ร่วมกันทำการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกายมากว่า 3 ปี หลังจากผลงานการวิจัยได้เผยแพร่สู่สาธารณชน ทำให้ประชาชนมีการตื่นตัวในการใช้ผลิตภัณฑ์ BIM 100 เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพกันอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้มีปัญหา และใส่ใจดูแลสุขภาพ

ผลงานล่าสุดของนักวิจัย Operationbim คือ ได้มีการร่วมงานการวิจัย กับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ในการร่วมมือกันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ BIM 100 ต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งได้นำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ของคณะนักวิจัย Operationbim BIM  สู่นักวิจัย BIMXPERT บิมเอ็กซ์เปิร์ท เป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ BIM 100

รายงาน ผลวิจัยครั้งล่าสุด พบว่า

ภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกายของแต่ละบุคคลนั้น ขึ้นอยู่กับความสมดุลของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด Th1, Th2 และ Th17

T Helper Cell (Th Cell)  คือเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างสมดุลของภูมิคุ้มกัน ด้วยการส่งสัญญาณกระตุ้น (Cytokines) ให้เม็ดเลือดขาวนักที่ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกายเรา หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เม็ดเลือดขาวนักฆ่า (Phagocyte, Cytotoxic T Cell, NK Cell) จัดการกับสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ

ผลการวิจัย ซึ่งสามารถอธิบายได้ในหลักการ และภาษาของนักวิทยาศาสตร์ ดังนี้

1. Th Cell จะกลายเป็น Th1 เมื่อมีการกระตุ้นจากเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส เซลล์มะเร็ง จะทำการหลั่งสาร Interferon gamma และ Tumor necrosis fector alpha ซึ่งทำให้เม็ดเลือดขาวนักฆ่า สามารถจับกินเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม ได้ดีขึ้น

2. Th Cell จะกลายเป็น Th2 เมื่อมีการกระตุ้นจากสารก่อภูมิแพ้ หนอนพยาธิ แล้วหลั่งสาร อินเตอร์ลิวคิน 4 (IL-4), อินเตอร์ลิวคิน 5 (IL-5), อินเตอร์ลิวคิน 10 (IL-10), อินเตอร์ลิวคิน 13 (IL-13) ที่ทำหน้าที่กระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดขาว Eosinophit และ B Lympho cytes ให้สร้างแอนติบอดี้ เพื่อจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ แต่หากมีมากเกินไปจะทำให้เกิดภูมิแพ้ และโรคแพ้ภูมิตัวเอง เช่น ข้อเข่าอักเสบ โรคช่องปาก ไทรอยด์ ฯลฯ เป็นต้น

 ภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกาย ขึ้นอยู่กับความสมดุลของ Th1 และ Th2
 Th1 และ Th2 สามารถยับยั้งการทำหน้าที่ซึ่งกันและกัน
 อาการภูมิแพ้ และอาการแพ้ภูมิตัวเอง ที่เกิดจาก Th2 มากเกินสมดุล จึงแก้ไขได้โดยการเพิ่ม Th1
3. Th Cell สามารถกลายเป็น Th17 แล้วหลั่งสนารอินเตอร์ลิวคิน 17 (IL-17) ที่กระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาว phagocytes ให้สากำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เหลือจากการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เหลือ โดย Th1 และ Th2

ซึ่งผลทดสอบผลิตภัณฑ์ BIM 100 ของ Operation BIM โดย ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ และbim 100 อ.วัชะนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ BIM คือ 

อาสาสมัครที่ใช้แคปซูล BIM 100 ในระยะเวลา 15 วัน ได้ผล ซึ่งอธิบายได้ดังนี้

1. Th1 เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า เม็ดเลือดขาวนักฆ่าจึงจะสามารถจับกินเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และทำลายเซลล์มะเร็งได้ดียิ่งขึ้น (และอาการภูมิแพ้ และอาการแพ้ภูมิตัวเอง ที่เกิดจาก Th2 จะถูกยับยั้งให้ลดลง

2. Th2 ลดลง 1 เท่า จึงทำให้อาการภูมิแพ้ และแพ้ภูมิตัวเองลดลง

3. Th17 เพิ่มขึ้น 5 เท่า ทำให้ร่างกายสามารถจัดการกับเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เหลือจากการจัดการของ Th1 ได้ดียิ่งขึ้น BIM (Balancing Immunity) : a new approach to holisitic wellbeing. 
 
  
Operation BIM product: Mechanisms of Balancing Immunity
“BIM product induces the activation of Th1 and Th17 cells, but not Th2 cells”
By Prof.Dr.Watchara Kasinrerk
Biomedical Technology Research Center, Chiang Mai University, Thailand

General information

Th1 and Th2 cells
Immune system is an important system for protection body from infections and destroying cancer cells. The immune system consists of a sophisticated array of cells that have developed to recognize and eradicate a wide variety of microorganisms and cancers. T lymphocytes are important players in this process. They can be stimulated by peptide antigen presented on major histocompatibility complex (MHC) molecules expressed on antigen-presenting cells (APCs). Upon T cell stimulation, they secrete IL-2 and express surface IL-2 receptors. Binding of IL-2 to its receptors, through the autocrine mechanism, induces clonal expansion of T lymphocytes. The activated T lymphocytes are then subsequently differentiated to the effector cells for generating immune functions. 


T helper cells (also known as Th cells or CD4+ lymphocytes) are a sub-population of T lymphocytes that play an important role in establishing and maximizing the capabilities of the immune system. These cells have no cytotoxic or phagocytic activity. They cannot kill infected host cells or pathogens. T helper cells, however, are involved in activating and directing other immune cells to function. They are essential for induction of antibody production by B lymphocytes and determining B cell antibody class switching. The T helper cells also involve in the activation and growth of cytotoxic T cells (also known as Tc cells or CD8+ lymphocytes) for killing of virus infected and cancer cells. In addition, T helper cells can activate and maximize bactericidal activity of phagocytes such as macrophages, monocytes and granulocytes. It is this diversity in function and their role in influencing other cells that gives T helper cells their name.

T helper (Th) cells express the CD4 molecule and, after activation, can differentiate into at least two subsets, Th1 and Th2 cells (Fig. 1). The Th1 and Th2 cells have different function and produce different cytokines. Th1 cells are important for the eradication of intracellular pathogens, including bacteria, parasites, yeasts and viruses. The hallmark cytokines of Th1 cells is IFN- which can activate microbicidal activity as well as cytokine production in macrophages. This cytokines also involve in the activation of CD8+ lymphocytes and NK cells which play major role in destroying cancer cells. TNF-, a potent pro-inflammatory cytokine, was also demonstrated to be produced by the Th1 cells. The primary role of TNF- is participating in the regulation of immune cells. TNF is able to induce inflammation, to induce apoptotic cell death, and to inhibit tumorigenesis and viral replication. Dysregulation of TNF production has been implicated in a variety of human diseases, as well as cancer. Other cytokines, such as IL-2, tumor necrosis factor- (TNF- or lymphotoxin) and IL-10 have also demonstrated to be Th1 cytokines, but none defines this lineage as clearly. It is note that IL-2 is classically associated with Th1 cells, but this association may be misleading; IL-2 is produced by all helper T cells early in their activation. A Th1 response is often accompanied by the production of complement-fixing antibodies of the IgG2a isotype, as well as the activation of natural killer (NK) cells and cytotoxic CD8+ T cells expressing IFN- and perforin. Taken together, the activation and induction of Th1 cells is of important for generation of a powerful cell-mediated immunity. In contrast to the Th1 cells, Th2 cells produce different type of cytokines. After activation, Th2 cells secrete cytokines IL-4, IL-5 and IL-13 and can activate mast cells and eosinophils. Depending on their secreted cytokines, the Th2 cells function mainly to mediate humoral immunity, eradicate helminths and other extracellular parasites. These cells also mediate allergic and atopic manifestations, which is in keeping with findings that Th2-derived cytokines can induce airway hyperreactivity as well as the production of IgE. Both Th1- and Th2-specific cytokines can promote growth or differentiation of their own respective T-cell subset, but additionally might inhibit the development of the opposing subset (Fig. 1).

In conclusion, Th1 cells involve in mediate cellular immunity responsible for killing intracellular pathogens. The Th2 cells, in contrast, produce cytokines which are associated with the promotion of humoral immunity and of IgE and eosinophilic responses. In excess, Th2 responses will counteract the Th1 mediated microbicidal action. The optimal scenario would therefore seem to be that humans should produce a well balanced Th1 and Th2 response, suited to the immune challenge.
 

 BIM (Balancing Immunity) : a new approach to holisitic wellbeing.

bim 100 immunity2

Figure 1:
Regulation of T helper cell responses. Cytokines are major inducers of Th1 and Th2 subset development. Antigen-presenting cells (APCs) or a specific APC subset (e.g. distinct dendritic cell subsets), in part as a result of the cytokines that they produce, can induce the development of Th1 or Th2 cells. Naive CD4+ T cells can develop into Th1 cells responsible for cell-mediated immunity in response to interleukin 12 (IL-12). Th1 development is dependent on IFN-, and maintenance of phenotype depends on stimulation in the presence of IL-12 and IL-18. Development of Th1 responses can be antagonized directly by IL-4 and indirectly by IL-10, which inhibits the production of inflammatory mediators such as IL-12 and IL-18 from macrophages and/or dendritic cells stimulated by the innate immune response. Th2 cells, dependent on IL-4 to differentiate, have been implicated in allergic and atopic manifestations, and in addition, through their production of IL-4 and IL-10, have been suggested to play a role in tolerance: specifically, it has been suggested that a Th1-to-Th2 switch might prevent the development of organ-specific autoimmune pathologies. In the past year, it has become clear that distinct subsets of regulatory T cells are responsible for regulating both Th1 and Th2 responses and preventing the development of immune pathologies. A common feature of many of these regulatory T cells is that their function is at least in part due to the action of transforming growth factor beta (TGF-); this would be in keeping with the ability of TGF- to inhibit both Th1 and Th2 development. Abbreviations: DC, dendritic cell; Mf, macrophage; TNF, tumour necrosis factor.

From: O'Garra A, Arai N. The molecular basis of T helper 1 and T helper 2 cell
Differentiation. Trends Cell Biol. 2000 Dec;10(12):542-50.

Th17 cells
As was mentioned earlier, differentiation of naive CD4+ T lymphocytes into effector T helper cells is initiated by engagement of their T cell receptor (TCR; the receptor for antigen expressed on T lymphocyte surface) (signal 1) and costimulatory molecules (signal 2) expressed on antigen presenting cells (APC) in the presence of specific cytokines produced by the innate immune system upon encounter of particular pathogens. Cytokine IFN- and IL-12 (produce by APC) initiate the differentiation of Th1 cells that are characterized by high production of IFN- and TNF- and are indispensable for clearing intracellular pathogens. In contrast, IL-4 (produce by APC) triggers the differentiation of Th2 cells. Th2 cells are key in organizing host defense against extracellular pathogens and in helping B cells to produce antibodies. The initial source of the differentiation factors for both Th1 and Th2 cells are cells of the innate immune system responding to microbial antigens, parasitic antigens, or allergens. However, the effector cytokines that are subsequently produced by Th1 and Th2 cells (i.e., IFN- and IL-4) can potentially feed back to amplify Th 1 and Th2 cells and further enhance differentiation of the respective T cell subset. Moreover, IFN- and IL-4 antagonize each other on different levels, and thus Th1 and Th2 development is considered mutually exclusive. Over the years, this Th1/Th2 paradigm of T helper cell differentiation helped explain many phenomena in adaptive immunity. Recently, the Th1/Th2 paradigm has been expanded, following the discovery of a third subset of effector Th cells that produce IL-17. This new-discovered T helper cells subset was designed as Th17 cells.

Upon activation, the Th17 cells exhibit effector functions distinct from Th1 and Th2 cells. Th17 cells produce cytokines IL-17 (also called IL-17A), IL-17F, IL-22 as well as IL-21 which are different from those produced by Th1 and Th2 cells (Fig. 2). The primary function of Th17 cells appears to be the clearance of pathogens that are not adequately handled by Th1 or Th2 cells. The cytokines produced by Th17 cells allow Th17 cells to communicate with a wide variety of immune and nonimmune cells. The IL-21 (which is produced by Th17 cells) acts on other immune cells such as B cells and feeds back to further amplify Th17 responses. Other cytokines produced by Th17 cells, including IL-17, IL-17F, and IL-22, have broad effects on many cell types and induce the production of proinflammatory cytokines and chemokines to attract neutrophils to the site of inflammation and antimicrobial peptides to strengthen host defense directly. However, up to now, the precise functional mechanism of Th17 cells, in vivo, is still mysterious. 
 
ขอมูลของนักวิจัย 0peration bim ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยและศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์

BIM (Balancing Immunity) : a new approach to holisitic wellbeing.

bim 100 immunity 3

 Figure 2:
Differentiation of Th17 cells. Cytokines produced by antigen presenting cells (innate immune cells) induce the differentiation of na?ve T helper cells to Th17 cells which produce a set of cytokines including IL-17, IL-17F, IL-21 and IL-22.

Modified from: Korn T, Bettelli E, Oukka M, Kuchroo VK. IL-17 and Th17 Cells. Annu Rev Immunol. 2009;27:485-517.

Effect of BIM product on T helper cells subpopulations

Experiments:
Normal healthy subjects (n=5) were divided into 2 groups, receiving 4 tablets of BIM or placebo every day, respectively. Blood were collected using heparin as anti-coagulant at day 0 (before treatment) and day 15 (15 days after treatment). Peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were isolated using Ficoll-Hypaque gradient centrifugation method. PBMC were in vitro activation using anti-CD3 monoclonal antibody (OKT3) or cultured without activation. During cultivation, anti-CD3 monoclonal antibodies bind to TCR-CD3 complex on T lymphocyte surface. The binding of the antibody to TCR-CD3 complex mimics the activation of T lymphocytes by antigen. Culture supernatants were collected after 24 hours of cultivation. Various cytokines (IFN-, IL-1b, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12, IL-13, IL-17A, IL-22, TNF-a) were determined by the Flow cytometric arrays assay (Flow Cytomix Multiplex; Bender; Austria). The cytokine levels were calculated as Stimulation index (SI: the ratio of cytokine levels between anti-CD3 activation and un-activation). The up-regulation of the SI value of the 2 subject groups were determined and compared.   

Results

Effect of BIM on Th1 cells
IFN-g and TNF- are the hallmark cytokines produced by the Th1 cells. To determine the effect of BIM product of Th1 cell response, we determined the effect of BIM on the production of IFN- and TNF-. Receiving BIM group strongly induced the production of IFN- and TNF- comparing to the placebo control group (Fig. 3). The up-regulation of IFN-and TNF- indicating that BIM product can activate the Th1 polarization in vivo.

Effect of BIM on Th2 cells
Upon activation, Th2 cells secrete cytokines IL-4, IL-5 and IL-13. The effect of BIM product on the Th2 cytokines were then determined. As shown in Figure 4A, no effect of BIM on IL-4 was observed. In our experiment, in fact, IL-4 could not be detected in culture supernatants of PBMC either in un-stimulation or anti-CD3 mAb stimulation conditions. In contrast, decreasing of IL-5 and IL-13 production was observed in subjects receiving BIM comparing to the control group (Fig. 4 B and C). In addition to IL-4, IL-5 and IL-13, the cytokines IL-1, IL-6 and IL-10 were described as the Th2 cytokines. We then determined the effect of BIM on these cytokines. It was found that the BIM product has no effect on either IL-1, IL-6 and IL-10 (Fig. 5 A, B and C). These results indicated that BIM product has no effect on the induction of Th2 cells activity and confirm the previous results that BIM stimulate the Th1 pathway.

Effect of BIM on Th17 cells
The effect of BIM on Th17 cell induction was determined. As shown in Figure 6A and B, BIM product showed strongly induction Th17 cytokines including IL-17 and IL-22. Particularly, we observed very strong induction of Th17 cytokine production by BIM (Fig. 6). Our results indicated that the BIM product has robustly in vivo effect on Th17 cell activation.

ขอมูลของนักวิจัย operation bim ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยและศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์BIM (Balancing Immunity) : a new approach to holisitic wellbeing.

 bim 100 immunity 4

 Figure 3:
Comparison of interferon- (A) and TNF- (B) production in PBMC isolated from subjects receiving BIM product and placebo (n=5) upon TCR activation.

 bim 100 immunity 5 

Figure 4:
Comparison of IL-4 (A), IL-5 (B) and IL-13 (C) production in PBMC isolated from subjects receiving BIM product and placebo (n=5) upon TCR activation.
 BIM (Balancing Immunity) : a new approach to holisitic wellbeing.

bim 100 immunity 6

 Figure 5:
Comparison of IL-1 (A), IL-6 (B) and IL-10 (C) production in PBMC isolated from subjects receiving BIM product and placebo (n=5) upon TCR activation.

 bim 100 immunity 7

Figure 6:
Comparison of IL-17 (A) and IL-22 (B) production in PBMC isolated from subjects receiving BIM product and placebo (n=5) upon TCR activation.
 BIM (Balancing Immunity) : a new approach to holisitic wellbeing.

Conclusion
After activation, T helper cells (Th cells or CD4+ lymphocytes) differentiate into Th1 or Th2 effector subsets. These two types of cells produce distinct profiles of cytokines and regulate different immune responses.  Th1 cells are described to be responsible for mediating cellular immunity, whereas the Th2 cells mediate humoral immunity and associate with hypersenisitivity. Recently, a new Th subset, Th17, was discovered and demonstrated to be involved in body inflammatory responses.

The operation BIM product, developed by the Asian Phytoceuticals Public Co. Ltd., is the mixture of the highly nutritious fruit and grain ingredients. The operation BIM was demonstrated to be safe and absent of side-effects and has been registered with the Office of Food and Drug Administration as dietary supplements. The effectiveness of the operation BIM product has been reported by consumers suffering from various diseases including ulcers, chronic wounds in the stomach, rheumatoid arthritis, deteriorated kneecap, diabetes, liver failure, Parkinson’s disease, chronic infection, psoriasis and even the last stage cancer. They all agreed that their quality of life was improved by the operation BIM product. It was suggested that the operation BIM product may modulate immune responses, however, the detail mechanisms has not been elucidated. In the present study, we demonstrated that the operation BIM product can activate in vivo the Th1 and Th17 lymphocyte subpopulations. As both Th1 and Th17 cells produce cytokines that play a major role in cell-mediated immunity and inflammatory responses. We hypothesize that the operation BIM product activates and generates the Th1/Th17 polarization which then adjusts the balance immune response into the benefit arms for body defense.

 

 ขอมูลของนักวิจัย operation bim ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยและศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์

Reserch
- BIM 100 งานวิจัยล่าสุด [9 มิถุนายน 2554 00:49 น.]
- งานวิจัยสารสกัดจากมังคุด [9 มิถุนายน 2554 00:49 น.]
- งานวิจัยผลิตภัณฑ์ลดกระชับสัดส่วน [9 มิถุนายน 2554 00:49 น.]
ดูทั้งหมด
84 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. โทร. 084-607-2999 Email : healthslim100@gmail.com
1016/170 ซอยวิทยาลัยภาคกลาง ถ.มหาเทพ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์   Fax 056371932

เฮลธสลิมร้อย จัดทำขึ้นโดยคุณอารีย์ ภู่มาลา ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเอเชี่ยนไลฟ์อย่างถูกต้อง

bim 100 | บิม 100 | ลดหน้าท้อง | ลดหน้าท้องเร่งด่วน | ลดพุง | ลดไขมันหน้าท้องกระชับสัดส่วน | สลายไขมัน | ครีมกระชับสัดส่วนครีมสลายไขมัน | ครีมลดไขมันลดต้นขา

Copyright by healthslim100.com
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY